Felhasználási feltételek

A http://arquebusade-herbalwater-business.com honlapunkon olvasható tartalom leírása, valamint az oldalon található teljes tartalom, a szerzői jogról szóló svájci és európai uniós törvények valamint a szerzői jogról szóló 2011. évi CXII.törvény alapján, a feltüntetett szerzők, szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, ide értve a tanulmányokat, cikkeket, egyéb írásokat, blogokat, grafikákat, szövegelemeket (ez alatt értjük a jelen szöveget is), amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal Steve Varga rendelkezik. (Jogtulajdonos.)

A tartalom bármilyen egyéb felhasználását felhasználási díj ellenében a Jogtulajdonos az alábbiak szerint engedélyezi, ideértve, ha egészben vagy részletekben történő többszörözésről, átdolgozásról, terjesztésről vagy nyilvános előadásról van szó. A felhasználási díj naponként és tartalmi elemenként 70.000.- Ft, ami nem tartalmazza a mindenkori hatályos általános forgalmi adót. A felhasználási díj, a felhasználás minden megkezdett napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti a Jogtulajdonost.

Amennyiben a felhasznált tartalmat a Felhasználó, más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ezzel elért vagyoni előnyt a Jogtulajdonosnak köteles átengedni. Írásbeli bejelentési kötelezettséggel jár a felhasználás ténye és mértéke a Felhasználó részéről, a felhasznált tartalmi elemeket, felhasználás időtartamát, felhasználás módját illetően.

A Jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy a felhasználási engedélyt visszavonja. A Jogtulajdonos a felhasználási díjról utólag, a tárgyhónap utolsó munkanapjával állítja ki számláját, amit 5 banki munkanapos átutalással kell teljesíteni. A felhasználás tényére és mértékére vonatkozó bejelentés elmulasztása nem akadálya a számla kiállításának. A fentiektől eltérő felhasználási feltételek kizárólag a Jogtulajdonossal való előzetes írásbeli megállapodás alapján alkalmazhatók.

A jelen felhasználási feltételek be nem tartása esetén, illetve ha bármilyen jogosulatlan felhasználás történik, vagy ha a jelen felhasználási feltételeket nem tartja be a Felhasználó, ezen esetekben a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi. A Jogtulajdonos kijelenti, hogy nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját felelősségére használhatja. A weboldalon található olvasói hozzászólások (kommentek) a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, azokat az oldal tulajdonosa és üzemeltetője nem ellenőrzi, nem változtatja meg, értük felelősséget nem vállal.

A Jogtulajdonos nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező költségekért, veszteségekért, károkért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, valamint üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Figyelem! A weboldalunkról más cégek és szervezetek weboldalára is eljuthatsz! Ezen weboldalak használata esetén azt javasoljuk, hogy mindenképpen győződj meg az adott oldalt megjelentető cég, szervezet adatvédelmi kezeléséről.